Comptel ja STC lanseerasivat nuorten innovaatiohankkeen Saudi-Arabiassa

HELSINKI, — 29. maaliskuuta, 2017 — Comptel Oyj (OMX Helsinki: CTL1V) julkisti tänään yhteishankkeen saudiarabialaisen STC-operaattorin kanssa. Hunt a Shark -hanke tukee Saudi Arabian tulevaisuusvisiota tarjoamalla saudiarabilaisnuorille väylän viedä digitaalisia innovaatioitaan eteenpäin.

Saudi Arabian 2030-vision ytimen muodostavat innovaatiot, nuorison mahdollisuuksien edistäminen, kustannusten optimointi ja uusien tulonlähteiden löytäminen. Hunt a Shark -hanke huomioi nämä tavoitteet kutsumalla opiskelijoita jakamaan ajatuksiaan uusista digitaalisista alustoista ja tekoälytalouksista. Ohjelman finalistit etsivät liikeideoihinsa sijoittajia ja koulutus- ja mentorointitukea. Kilpailijoita arvioidaan heidän liikeideansa toteuttamiskelpoisuuden, ainutlaatuisuuden, elinkelpoisuuden sekä 2030-vision kriteerien perusteella.

“STC ja Comptel ovat olleet kumppaneita liki kahden vuosikymmenen ajan – aina GSM-ajoista lähtien. Tämä aloite on osoitus strategisesta kumppanuudestamme ja näyttää, miten voimme yhdessä viedä Saudi Arabiaa lähemmäs 2030-visiota”, totesi johtaja Nasser Al Nasser STC:stä.

”Nuoret tekevät 2030-visiosta todellisen. Siksi on tärkeää tukea heidän innovaatio- ja yrittäjäajatteluaan. Tämä aloite jatkaa matkaansa Saudi Arabiasta kansainvälisille foorumeille ja tulemme kaikki olemaan siitä ylpeitä”, Nasser Al Nasser jatkaa.

“STC:n strategisena kumppanina olemme iloisia voidessamme olla mukana tukemassa tätä tärkeää aloitetta ja lahjakkaita nuoria. Digitaalisille alustoille ja tekoälyinnovaatioille on maailmanlaajuisesti kysyntää. Odotamme innolla, mitä Riadin nuoret innovaattorit saavat aikaiseksi”, totesi puolestaan Comptelin toimitusjohtaja Juhani Hintikka.

Hunt a Shark on tuorein aloite Comptelin ja STC:n 20-vuotisen kumppanuuden varrelta. Se on luonteva jatkumo vuonna 2014 käynnistyneelle hankkeelle, jossa nuoret saudiarabialaiset IT-ammattilaiset saivat koulutusta telekommunikaatioverkoista ja Comptelin tuotteista.

 

Lisätietoja 

 

Comptel Oyj
Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.
Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.
Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi.
Lisätietoja www.comptel.com.

Lisätietoja

Jukka Jänönen
Comptel Corporation
Global Communications Manager
+358 9 700 1131
Jukka.Janonen@comptel.com